BIURO@VALIA.COM.PL
+ 48 660 773 468
VALIA
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
42-612 Tarnowskie Góry
ul. Norweska 13
KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

 

 LICENCJA - DOŚWIADCZENIE 

 

 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO VALIA W TARNOWSKICH GÓRACH

Kompleksowe wyceny nieruchomości na Śląsku:

 • Dzięki głębokiej znajomości realiów biznesowych Górnego Śląska, specyfiki lokalnego rynku nieruchomości, doświadczeniu oraz zaawansowanym analizom dokonujemy rzetelnych i profesjonalnych wycen o krótkich terminach realizacji.
 • Oprócz operatów szacunkowych świadczymy również usługi doradcze i consultingowe.
 • Wyróżnia nas rzetelność, terminowość, najwyższe standardy etyki biznesowej oraz konkurencyje ceny.

Kompetencje zawodowe i merytoryczne

Właścicielem oraz głównym specjalistą Kancelarii Valia jest Karolina Torbus- doświadczony rzeczoznawca związany zawodowo z rynkiem nieruchomości od 2007 roku.

Zawodowa wizytówka Karoliny Torbus to:

 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr licencji 5446) w zakresie szacowania wartości nieruchomości
 • uprawnienia do wykonywania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych potwierdzone wpisem na liście ZBP
 • uprawnienia do wyceny nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych

Kursy i Szkolenia:

 • 2012 „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych" zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2012 „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzenego” zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
  2012
  „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnośc” zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • 2012 „Wycena nieruchomości metodą pozostałościową” zorganizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2012 „Szkolenie n/t zmiany Rozporządzenia z dnia 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego obowiązującego od 26.08.2011 oraz przepisy związane” zorganizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2012 „Szkolenie z zakresu szacowania nieruchomości” – zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2011 „Zastosowanie elementów geodezji w sprzedaży i wycenie nieruchomości- praktyczne czytanie map, przydatność katastru nieruchomości oraz dokumentów planistycznych” zorganizowane przez Bielsko-Częstochowskie - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
 • 2011 „Sporządzanie operatów szacunkowych w ramach praktyk”- zorganizowane przez WSB we Wrocławiu
 • 2008 "Uwaga niebezpieczeństwo-najem na cele mieszkalne" organizator Bielsko- Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
 • 2008 "Zmiany w Ustawie prawo budowlane" organizator Bielsko- Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
 • 2008 „Kurs developerski”.
 • 2008 " Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku" organizator VERT Energy Consulting.
 
Orgy